Alles wat je aandacht geeft …

‘Burnout epidemie’, er gaat geen week voorbij of de media staan er bol van. De complexiteit is immens, oorzaken en oplossingen nauwelijks onder één noemer te scharen. Mindfulness-, yogaklassen en wandeltherapieën zitten overvol. Massaal zijn we op zoek naar dat uurtje rust en ontspanning, naar wezenlijke aandacht voor onszelf.

Waar in de dagelijkse waan voortdurend geanticipeerd moet worden op de huidige nagenoeg permanent veranderende omstandigheden, daar waar dashboards en KPI’s de boventoon voeren, verdwijnt bijna ongemerkt de menselijke maat en de behoefte daaraan steeds verder naar de achtergrond. Mensen en medewerkers dienen zich te voegen naar diezelfde dashboards en systemen. Tel daarbij op de door de liberale norm verheven en vergaande individualisering, de verdere afname van sociale gemeenschappen, en mensen raken steeds verder vervreemd van zichzelf en dat wat zo wezenlijk is, onze menselijke hang naar verbondenheid en aandacht voor elkaar.

Ook mij werd de afgelopen jaren in de vele gesprekken die ik mocht voeren duidelijk dat velen onder ons die vervreemding ervaren, in toenemende mate niet langer kunnen voldoen aan wat de maatschappij van hen verlangt en zich eenzaam voelen onder de vluchtigheid van alledag. En eerlijkheidshalve, ook ik kende dat gevoel.

Met deze maatschappelijke tendens en ervaring pleit ik voor ‘aandacht voor aandacht’. Wederkerige aandacht als smeerolie voor nieuwe energie en verbinding. Aandacht om het tij van vervreemding te keren en terug te komen bij onszelf. Aandacht als helpende remedie tegen maatschappelijke en/of persoonlijke uitval. Aandacht om onderling fragiele verbindingen te herstellen en te verstevigen. Om elkaar te horen en te zien voor wie we zijn en samen met die kennis over en met elkaar de uitdagingen aan te gaan in en ondanks de waan van alledag.

Die wederkerige aandacht begint bij onszelf in het persoonlijke contact met de ander. Door even te vertragen en nabij te zijn, door werkelijk tijd te maken voor elkaar. Voor het goede gesprek, verdiepend verder te vragen, voorbij de vluchtigheid waar oppervlakkigheid hoogtij viert. Door werkelijk naar elkaar te luisteren zonder direct te willen antwoorden. Door terug te gaan naar gesprekken van mens tot mens, van hart tot hart en elkaar weer in de ogen te kijken. Door stiltes te durven laten vallen en te luisteren wat deze te vertellen hebben. En daarbij vooral de telefoon met al haar verleidingen heel ver weg te stoppen in onze onverdeelde aandacht naar elkaar.

In de persoonlijke ontmoeting met oprechte aandacht schuilt de werkelijke verbinding. Daar wordt de voelbare vreugde gesmeed om van betekenis naar elkaar te mogen zijn. En om herkenning en erkenning te ervaren van wie je in werkelijkheid bent.

Hoe verdeel jij jouw aandacht aan de mensen die je nabij zijn? Hoe ga jij om met aandacht geven in tijden van wezenlijke druk? Welk persoonlijk vraagstuk zou eigenlijk jouw aandacht behoeven?

Nieuwsgierig geworden? Ik ontmoet je graag! Maak gerust een afspraak of kijk eens verder op www.froukjedijkstra.com.

t. 06 45647059 | info@froukjedijkstra.com | www.froukjedijkstra.com