aanbod

Mensen en professionals zijn niet in hokjes te vangen. Hulpvragen of vraagstukken evenmin. Daarom is mijn aanpak integraal, vanuit een rijke bagage aan ervaring, interventies en tools. Gericht op denken, voelen en handelen. Altijd op maat, afgestemd op jou als mens of als professional. Met de verdiepte dialoog als basis voor verandering en ontwikkeling. Daarbij ga ik uit van zelfsturing en de dieper gelegen wijsheid die in elk mens verscholen ligt. Met voldoende veranderbereidheid kunnen we, in en door die ruimte, maximaal floreren … komen we maximaal tot ons recht. Met een helder doel voor ogen. Om nieuwe perspectieven te zien en vorm te geven.

1. Individuele Coaching & Counseling voor mens & professional op het snijvlak van: 

  • loopbaan
  • zelfleiderschap & persoonlijke ontwikkeling
  • individuatie (‘wie ben ik’)
  • zingeving
  • work-life balance
  • psychosociale thema’s

2. Training & Workshops op het snijvlak van loopbaan, zingeving en persoonlijke ontwikkeling

Ik werk op locatie, een desgewenste openbare locatie of waar mogelijk in een natuurlijke omgeving. Het is mijn ervaring dat juist een natuurlijke omgeving een grote bijdrage levert bij verdiepende vraagstukken, door bewust even afstand te nemen van de dagelijkse routines.

Direct naar >> contact